WWW-Wednesday #28 | 2 oktober 2019

October 2, 2019     Laurie     Nederlands, Tags & memes, WWW-Wednesday

WWW-Wednesday is a meme I’ve seen on a lot of blogs, so I have no idea who came up with it first. The purpose of this meme is pretty simple: tell us what you have read last week, what you are currently reading and what you will be reading next. You do so by answering the following questions:

  • What have you read last week?
  • What are you currently reading?
  • What will you be reading next?

Wat heb ik de afgelopen week gelezen?

De afgelopen week ging het lezen iets minder snel. Ik las zowel Dorstige Rivier van Rodaan Al Galidi als Serpent & Dove van Shelby Mahurin uit. Als laatste las ik De baas van Vi Keeland uit, daar was ik ook in begonnen.

Wat ben ik nu aan het lezen?

Op dit moment lees ik Sterrenlicht van Laini Taylor en herlees ik De kleuren van magie van V. E. Schwab. Met die laatste heb ik geen haast, want ik ken het plot.

Wat ga ik hierna lezen?

Deze week ga ik in ieder geval een buddyread doen met Maartje en we lezen The bookish life of Nina Hill van Abbi Waxman. Daarnaast wil ik nu echt The Triumphant van Lesley Livingston oppakken.


Dit was mijn WWW. Wat is die van jou?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.